• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Asbestverwijdering Houten

Uitgevoerde werkzaamheden

Asbestverwijdering aan de Kruisweg te Houten

In samenwerking met AFR Services BV is er een proefsanering uitgevoerd. Het betreft een dak met asbestgolfplaten. Deze is gesaneerd met behulp van de Foamshield methode.

Dit betreft een methode waarbij de platen ingeschuimd worden en deze kunnen mogelijk in de toekomst onder Risicoklasse 1 verwijderd worden. Dit zou een kostenbesparing opleveren en daarnaast een beperking van de asbestvezel emissie.

Fotomateriaal

sca_logoeerland_logoVan den Broek Asbestsanering B.V. is een SCA-gecertificeerd bedrijf dat asbest conform de door de overheid vastgestelde nationale beoordelingsrichtlijn (SC) 530 mag verwijderen (zie uittreksel SCA register). De SC 530 is een procescertificatiesysteem dat specifiek gericht is op het asbestverwijderingsproces.Het systeem is ontwikkeld vanuit de branche, met als doel het proces zo veilig, gestructureerd en planmatig mogelijk te laten verlopen. Daarnaast draagt het proces zorg voor een minimale belasting van het milieu.