• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Grenswaarden amfibolen

Nog geen duidelijkheid over nieuwe grenswaarden amfibolen.

De invoering van de nieuwe grenswaarde voor amfibolen is onlangs besproken met de Sociaal-Economische Raad (SER).

Tot op heden heeft Stichting Ascert echter nog geen officieel bericht ontvangen over de invoering van de nieuwe grenswaarden van amfibolen. TNO is begin september op basis van het bronmaatregelenonderzoek van Stichting Ascert tot de conclusie gekomen dat de asbestsaneringsbranche op 1 januari 2015 nog niet kan voldoen aan de nieuwe grenswaarde van 300 vezels/m3, maar dat een tijdelijke grenswaarde van 2000 vezels/m3 mogelijk wel haalbaar is.

TNO heeft dat gerapporteerd aan de SER. Stichting Ascert is nu in afwachting van een definitief advies van de SER en de besluitvorming van de minister van SZW.

sca_logoeerland_logoVan den Broek Asbestsanering B.V. is een SCA-gecertificeerd bedrijf dat asbest conform de door de overheid vastgestelde nationale beoordelingsrichtlijn (SC) 530 mag verwijderen (zie uittreksel SCA register). De SC 530 is een procescertificatiesysteem dat specifiek gericht is op het asbestverwijderingsproces.Het systeem is ontwikkeld vanuit de branche, met als doel het proces zo veilig, gestructureerd en planmatig mogelijk te laten verlopen. Daarnaast draagt het proces zorg voor een minimale belasting van het milieu.