• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Onze klanten over ons...

Hierbij willen we onze tevredenheid uitspreken naar de werknemers van jouw bedrijf. Ze verdienen een groot compliment want het zijn hele harde werkers en zelfs met het slechte weer vandaag gaan ze stug door en zijn bovendien allemaal heel vriendelijk. Dit wilden we even zeggen. Hartelijk dank voor de prettige samenwerking!!

Met vriendelijke groet,
Jan en Lies Nederhoed - Heteren

“Alleen ga je sneller maar samen kom je verder"

Met ingang van januari zijn de activiteiten van Van den Broek Asbestsanering overgenomen door Jobo Asbest BV.

Joost Boot is en blijft directeur. Wij zijn blij met deze mooie uitbreiding. De contactgegevens blijven grotendeels hetzelfde, uw contactpersonen ook.
Onze nieuwe mail adressen staan hieronder maar de oude e-mail adressen worden ook uitgelezen.

info@joboasbest.nl Voor offertes en algemeen
joost@joboasbest.nl
Directie, planning en offertes
Jan@joboasbest.nl
Offertes en werkvoorbereiding
gertjan@joboasbest.nl
Offertes en werkvoorbereiding
marieke@joboasbest.nl
Kwaliteitsbeleid en klachten
administratie@joboasbest.nl
financiele administratie en overige administratie

De nieuwe website, www.joboasbest.nl wordt ontwikkeld.
Wij blijven u graag van dienst zoals u gewend bent! Tot ziens,

Jobo Asbest BV

Asbestverwijdering

Asbest

Wist u dat er in totaal 3500 verschillende asbesthoudende materialen zijn? Ongetwijfeld kent u er een aantal, maar zijn het er meer dan tien? Twintig misschien? Het herkennen van materialen die asbest bevatten, is werk voor specialisten. Experts die over voldoende kennis, ervaring en onderzoeksfaciliteiten beschikken om uitsluitsel te geven of een materiaal al dan niet asbesthoudend is. Geen wonder dat veel aannemers, gemeenten, vastgoedeigenaren, zakelijke dienstverleners en de industrie experts inschakelen als er zich vragen of problemen voordoen met asbesthoudende materialen.

Asbestinventarisatie

Wanneer u van plan bent om te gaan slopen, verbouwen of renoveren dan bent u in de meeste gevallen verplicht om een sloopmelding in te dienen bij uw gemeente. De gemeente zal u vragen om een asbestinventarisatierapport. Vaak heeft u al een vermoeden of er daadwerkelijk asbest aanwezig is in uw woning, schuur, bedrijfspand, garage etc. Dan is de eerste stap de aanvraag van een asbestinventarisatie. Een professioneel gecertificeerd bedrijf (SC540) verzorgt deze. Wij kunnen voor u de aanvraag regelen. U ontvangt dan het rapport via de e-mail of desgewenst via de post. Dit is de eerste stap naar het verwijderen van asbest.

Sloopmelding of omgevingsvergunning

Wanneer u asbest laat verwijderen is er in alle gevallen een sloopmelding of omgevingsvergunning van de gemeente nodig. Deze kunt u tegenwoordig aanvragen via het omgevingsloket. U dient hierbij altijd de asbestinventarisatie digitaal aan te leveren en aan te geven dat het om asbest verwijdering gaat. In het nieuwe bouwbesluit is bepaald dat een sloopmelding na maximaal vier weken en minimaal 5 werkdagen afgegeven wordt. Een vergunning kan langer duren maar is in de meeste gevallen voor de asbestsanering niet nodig.

Wanneer u dit wenst dan verzorgen wij graag voor u deze aanvraag. U hebt er dan zelf geen omkijken meer naar. Wij houden in de gaten of de gemeente de vergunning / melding afgegeven heeft en kijken ook naar de bezwaartermijn. In overleg kunnen we dan de asbestsanering in onze planning opnemen.

Asbestsanering

Voor de daadwerkelijke sanering moet de omgevingsvergunning of sloopmelding bij ons binnen zijn. De bezwaartermijn is verstreken of er mag in overleg met de gemeente (dit vragen wij na) in de bezwaartermijn gesaneerd worden.

De sanering wordt door ons aangemeld bij de gemeente, certificerende instelling SGS Intron en de arbeidsinspectie. Dit moet minimaal twee werkdagen van te voren te gebeuren.

PHP GD image processing library is not installed (http://www.php.net/gd)

De locatie waar het asbest verwijderd wordt dient veegschoon en opgeruimd te zijn. Begroeiing rondom laag zodat er geen stukjes asbest verborgen kunnen achterblijven. Dit geldt voor uw schuur, woning, garage, cv ruimte etc. In alle gevallen wordt er veel met plastic gewerkt om de locatie na sanering schoon te kunnen opleveren. Soms gebruiken wij een verreiker of shovel. In 2011 hebben wij meer dan 150 projecten afgerond en in 2014 hebben wij al meer dan 300 projecten rondom asbest verwijdering afgerond . Er zijn duizenden meters asbestgolfplaten gesaneerd door ons bedrijf. Door ruime ervaring verwijderen wij snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs asbest golfplaten, gevelbeplating, dakgoten, kachelpijpen en andere dakbeplating.

Na asbest verwijdering wordt de locatie door een gecerticeerd laboratorium visueel geïnspecteerd en vrijgegeven. De stortbon van het asbest en de vrijgave wordt in een later stadium door ons verstrekt en zo nodig verzonden aan de gemeente.

Ook binnen saneringen, het inpandig verwijderen van asbest, worden door ons vakkundig uitgevoerd. En inmiddels zijn ook vele binnen saneringen door ons uitgevoerd. Ook risicoklasse 3 saneringen met zogenaamd hoog risico. U kunt bij binnen saneringen denken aan asbestschoorsteenpijpen, asbest vloerzeil, asbestdakbeschot, asbestkit, asbestlijmlagen, asbestplaatmateriaal, asbestplafonds, asbestvensterbanken etc.

Bij een binnen sanering wordt er een zogenaamd containment opgebouwd. Er wordt als het ware een "tent" over het te saneren materiaal heen geplaatst. Daarbij wordt al het eventueel vrijgekomen asbest tijdens het saneren als het ware opgevangen. De ruimtes worden op onderdruk gebracht met professionele machines. De asbest verwijdering vindt zo op een veilige manier plaats.

Na saneren vindt er altijd een gecertificeerde eindcontrole plaats, Deze zijn altijd inbegrepen in onze offertes, Deze eindcontrole is visueel bij een buitensanering en betreft een eindcontrole meting bij binnensaneringen. De concentratie nog aanwezige asbestvezels wordt hierbij gecontroleerd en gespiegeld aan de norm NEN2990.

Veiligheid en professionaliteit staan bij onze asbest verwijdering hoog in het vaandel!

Kan ik subsidie krijgen om asbest te verwijderen?

Als bedrijf kunt u gebruikmaken van 2 fiscale regelingen en de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken om asbest te verwijderen. Particulieren kunnen alleen gebruik maken van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken.

Fiscale regeling voor vervangen asbestdaken

Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken? Dan kunt u als bedrijf gebruikmaken van de volgende fiscale regelingen:

  • Milieu Investeringsaftrek (MIA)
  • Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL).

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Voor de verwijdering van asbestdaken komt per 1 januari 2016 de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. De regeling is voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Voor de subsidieregeling is in 2016 € 10 miljoen euro beschikbaar (subsidieplafond).

Fiscale regeling voor plaatsen zonnepanelen en asbestsanering

Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken en zonnepanelen plaatsen? Dan kunt u als bedrijf voor de zonnepanelen gebruikmaken van de fiscale regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). En kunt u VAMIL aanvragen.

Provinciale subsidieregeling verwijdering asbest voor agrariërs

In 10 provincies kunnen agrariërs gebruik maken van de subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop!. De meeste asbestdaken (75%) zijn van agrarische bedrijven. Agrariërs die in aanmerking komen voor de subsidie moeten asbestdaken vervangen door daken met zonnepanelen. De regeling is verlengd tot 31 oktober 2016.